logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup strojów rzeszowskich

Umowy przyznania pomocy nr 01584-6930-UM1642461/14 z dnia 19.03.2015r.

Operacja z zakresu Małych projektów PROW w latach 2007-2013r., w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Całkowita kwota operacji: 69 191,81 zł.

Kwota do refundacji: 50 000,00 zł.

Beneficjent:  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE

W ramach operacji zakupiono:

Lp. Przedmiot zamówienia/ nazwa Ilość kompletów
1. Stroje rzeszowskie dla mężatek (kabat, bluzka, spódnica, fartuch, chustka, korale) 12
2. Stroje rzeszowskie dla mężczyzn (kamizela, spodnie, kapelusz, koszula, pas skórzany, sukmana) 12
3. Stroje rzeszowskie dla dziewcząt (gorset, bluzka, spódnica, fartuch, korale) 8
4. Stroje rzeszowskie dla chłopców (kamizela, spodnie, kapelusz, koszula, pas skórzany) 8

Zakupione stroje przyczynią się do przygotowania programu przez grupę taneczną stowarzyszenia. Program będzie opierał się wyłącznie na materiałach związanych z regionem rzeszowskim. Program będzie prezentowany na obszarze LGD oraz w innych miejscowościach poza obszarem LGD. Ze strojów będą korzystali nieodpłatnie członkowie grupy tanecznej Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Brama Vitae”. Realizacja projektu będzie miała wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz przyczyni się do kultywowania polskich tradycji i obyczajów. Uszycie strojów umożliwi wykonanie tańców, stanowiących kontynuację pięknej karty w polskiej kulturze. Grupa prezentując program artystyczny w uszytych strojach będzie promowała kulturę społeczności lokalnej LGD.

Szczegóły projektu
  • 7 maja 2015Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się…