Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Warsztaty folklorystyczne w 6 wsiach Gminy Goleniów

Umowy przyznania pomocy nr: 01077-6930-UM1641690/13 z dnia 25.03.2014r.

Kwota do refundacji: 12 180,00 zł

Beneficjent: Goleniowski Dom Kultury

W sześciu wsiach Gminy Goleniów: Kliniskach Wielkich, Rurzycy, Żdżarach, Świętej, Bolechowie i Białuniu w terminie od listopada 2013 r. do maja 2014 r. odbyły się warsztaty folklorystyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze wsi Gminy Goleniów. Warsztaty prowadzone były przez członków Kapeli Goleniowskiej i Zespołu Śpiewaczego RUTKA Goleniowskiego Domu Kultury, których wspierali wolontariusze.

Program warsztatów obejmował:
– prezentację instrumentów ludowych
– prezentację utworów z różnych regionów Polski oraz pieśni ukraińskich, białoruskich, wileńskich i lwowskich
– omówienie regionów i cech muzyki ludowej w Polsce
– prezentację i pokaz strojów ludowych z różnych regionów Polski
– przypomnienie roku obrzędowego
– naukę pieśni ludowych
– naukę tańców narodowych (podstawy).
W warsztatach wzięło łącznie 190 osób

Szczegóły projektu
  • 22 marca 2016Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi…