logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni, rozbudowa o klatkę schodową, budowa zjazdu wraz z urządzeniami budowlany w Świetczewie

Umowy przyznania pomocy nr: 01151-6930-UM1630500/14 z dnia 21.05.2014r.

Całkowita kwota operacji: 415 580,10 zł

Kwota do refundacji: 269 783,51 zł

Beneficjent: Gmina Nowogard

Szczegóły projektu
  • 3 sierpnia 2015Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –…