Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup i udostępnianie sprzętu oświetleniowego

Umowy przyznania pomocy nr: 01182-6930-UM1641926/14 z dnia 18.06.2014r.

Kwota do refundacji: 24 628,00 zł

Beneficjent: Goleniowski Dom Kultury

W ramach operacji zakupiono:
1 szt. reflektor prowadzący
2 szt. ruchomych głów
1 szt. splitter DMX
2 szt. Blinder 4 x PAR 120V 650 W
10 szt. led bar
4 szt. reflektor profilowy 575W
1 szt. regulator przenośny.

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim i stowarzyszeniom działającym na obszarach wiejskich na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (decydować będzie kolejność zgłoszenia). Sprzęt każdorazowo będzie obsługiwany przez pracownika GDK w ramach obowiązującego zakresu obowiązków.


Szczegóły projektu
  • 22 marca 2016Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi…