W latach 2009-2011 Stowarzyszenie korzystało również z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane były projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji, aktywizacji, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej itp. Zrealizowaliśmy 7 projektów w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich:

  1. Ręką dzieło tworzone – wsparcie skierowane było do 108 osób, które zdobywały wiedzę i umiejętności w zakresie: florystyki, wikliniarstwa, malowania na jedwabiu, patchworków, dekorowania potraw, garncarstwa i wytwarzania papieru czerpanego. Kwota dofinansowania 48 520,00 zł
  2. Enter – wsparcie skierowane było do 60 osób, które zdobywały wiedzę i umiejętności w zakresie: grafiki komputerowej w programach Adobe Photoshop i Corel Draw, Microsoft Office – pakiet biurowy, projektowania stron WWW. Kwota dofinansowania 48 315,00 zł.
  3. Edukacja szansą naszego rozwoju-podnoszenie kwalifikacji ICT osób dorosłych na terenach miejsko wiejskich – wsparcie skierowane było do 16 osób, które zdobywały wiedzę i umiejętności w zakresie: swobodnego przeglądania zasobów Internetu, przygotowania własnej oferty np. w dziedzinie agroturystyki, swobodnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w edytorze tekstu itp. Kwota dofinansowania 45 580,00 zł.
  4. Twórcza wieś – wsparcie skierowane było do 60 osób, które brały udział w warsztatach florystyki, wikliniarstwa, frywolitek, sztuki tworzenia witraży, decoupage. Uczestnicy mieli możliwość rozwoju i podniesienia konkurencyjności zawodowej. Kwota dofinansowania 49 740,00 zł.
  5. Koniec języka za przewodnika – kursy języka niemieckiego na obszarach miejsko wiejskich powiatu goleniowskiego – kwota dofinansowania 49 900,00 zł. Wsparcie skierowane było do 30 osób.
  6. Niech język nie dzieli – kursy języka angielskiego na obszarach miejsko wiejskich powiatu goleniowskiego – kwota dofinansowania 49 900,00 zł. Wsparcie skierowane było do 30 osób.
  7. Ekran na świat – wsparcie skierowane było do 60 osób, które zdobywały wiedzę i umiejętności w zakresie: Grafiki komputerowej, Microsoft Office 2007- pakiet biurowy, samodzielnie tworzyli proste strony www. Kwota dofinansowania 49 902,00 zł.

Łącznie ze szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD w ramach PO KL skorzystało 364 mieszkańców gmin z powiatu goleniowskiego, w tym 271 osób z terenów wiejskich. Na wszystkie zrealizowane projekty w ramach PO KL Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego uzyskało kwotę dofinansowania w wysokości 341 857, 00 zł.

Zobacz wszystkie wpisy na temat PO KL

Szczegóły projektu
  • 4 grudnia 2014Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

W latach 2009-2011 Stowarzyszenie korzystało również z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane były projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji, aktywizacji, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej itp. Zrealizowaliśmy 7 projektów w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich: Ręką dzieło tworzone –…