Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup instrumentów i uszycie strojów szamotulskich oraz wykonanie masek do przedstawienia  „Kulig Polski” dla ZPiT INA

Umowy przyznania pomocy nr: 01093-6930-UM1641694/13 z dnia 02.04.2014r.

Kwota do refundacji: 25 000,00 zł

Beneficjent: Goleniowski Dom Kultury

W ramach operacji zakupiono:
10 kompletów strojów szamotulskich dla mężatek (żakiet, kryza, spódnica, fartuch, korale czerwone).
10 szt. męskich „Jak” – forma krótkiej czerwonej marynarki
10 szt. męskich katan szamotulskich – forma bezrękawnika
5 par butów czarnych skórzanych męskich
5 par butów czarnych skórzanych damskich
40 szt. masek typu weneckiego –do wykonywania widowiska „Kulig Polski”.
1 szt. Kontrabas drewniany 3/4 z pokrowcem
1 szt. bęben typu cajon z pokrowcem
1szt. bęben obręczowy radomski


Szczegóły projektu
  • 22 marca 2016Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi…