Od 2011 r. w ramach działania 4/4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Stowarzyszenie wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i maja charakter edukacyjny. Program jest prowadzony z myślą o stowarzyszeniach z obszaru LGD, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło sie ciekawiej i lepiej. W ramach działań aktywizujących wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację warsztatów, zajęć i szkoleń.

W 8 naborach złożono 264 wnioski, których łączna wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosła 203 600zł. Łącznie w działaniach wzięło udział ponad 4 tysiące osób. Dzięki wsparciu LGD zorganizowanych zostało:

  • 117 szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętności przez mieszkańców (były to warsztaty i szkolenia: samoobrony, sportowe, taneczne, śpiewacze, teatralne, recytatorskie, psychofizyczne, pierwszej pomocy, językowe, ogrodnicze, aerobowe, nordic-walking, fotograficzne, filmowe, wolontarystyczne, komputerowe, informatyczne, muzyczne, żywieniowe
  • 15 działań sprzyjających ochronie zasobów naturalnych (Eko-szkoły, segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny, itp.)
  • 10 przedsięwzięć realizowanych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby: tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne)
  • 1 działanie związane z zagospodarowaniem i porządkowaniem miejsc pamięci, kultu, miejsc historycznych
  • 1 działanie związane z tworzeniem ścieżek i szlaków kulturowych, historycznych, „wiosek tematycznych”
  • 119 szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, pamiątkarstwo, itp.)
  • 1 działanie związane z organizacją imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dot. świąt, tradycji związanych z pracami polowymi, itp.)

Zobacz wszystkie wpisy na temat DA

Szczegóły projektu
  • 4 grudnia 2014Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Od 2011 r. w ramach działania 4/4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Stowarzyszenie wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i maja charakter edukacyjny. Program jest prowadzony z myślą o stowarzyszeniach z obszaru LGD, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło sie ciekawiej i lepiej. W…