Dokumenty na Walne Zebranie Członków 9.06.2016

Cze 2, 2016 w Pobierz

Poniżej znajduje się link do pobrania projektów uchwał oraz bilansu za rok 2015, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Pobierz (zip)