Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach naboru nr 1/2021/K z dnia od 19.04.2021r. do 07.05.2021r. 

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 16.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów).

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY LGD 

Przypominamy, że wszystkie złożone wnioski w ramach wyżej wymienionego naboru są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD przy ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum) z zachowaniem parytetu każdorazowo na etapie każdego głosowania (grupa interesów i reprezentowany sektor).


Więcej

17 maja biuro LGD nieczynne

17 maja biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 17 maja 2021 r. biuro LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne. Będzie to dzień wolny za święto 1 maja, które w tym roku przypada w sobotę.

Podstawą prawną jest uchwała nr 3/03/2021 z dnia 10 marca 2021r. Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.


Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2021/K
Termin składania wniosków: od 19.04.2021r. do 07.05.2021r.
Wysokość limitu środków: 267 875,41 EUR (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 071 501,64 PLN)

(więcej…)

Więcej

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji
osób zatrudnionych

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (dalej: „Pracodawca”) informuje, iż:

w dniach od 29.03.2021r. do dnia 30.03.2021r. pracownicy chcący stanowić reprezentację osób zatrudnionych, w porozumieniu z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego mogą zgłaszać swoją kandydaturę;

w dniach od 31.03.2021r. do dnia 01.04.2021r. odbędą się wybory reprezentacji osoby zatrudnionej, w porozumieniu z którą Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Powyższe wybory są konieczne z uwagi na obowiązek wskazany w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia     4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2215).

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI

Więcej