Nabór na pracownika

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór na pracownika na stanowisko specjalista ds. funduszy
 

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

Do dnia 19 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów.

Wymagania konieczne dla kandydata Nabór na pracownika pobierz


Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na pracownika

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje, że dnia 01 kwietnia 2011r. odbyły się rozmowy kawalifikacyjne na stanowisko specjalisty ds. funduszy. Po weryfikacji zarząd Stowarzyszenia nie wybrał żadnej kandydatury i zadecydował o ponownym ogłoszeniu naboru.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na pracownika biura LGD

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje, iż konkurs na stanowisko specjalisty ds. organizacji, finansów i programów pomocowych został rozstrzygnięty !

Dnia 10 września 2010 r. w biurze LGD odbyły sie rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko specjalisty ds. organizacji, finansów i programów pomocowych.

W wyniku konkursu zarząd stowarzyszenia wybrał kandydaturę Pani Agaty Orlińskiej z Goleniowa.


Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
 
Pani Dorota Idziszczyk zam. w Budnie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: do biura wpłynęły trzy oferty – wszystkie spełniały wymogi formalne. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wybrał ofertę Pani Doroty Idziaszczyk zam. w Budnie, która uzyskała największą ilość głosów. Kandydatka wykazała się najlepszym przygotowaniem merytorycznym zalecanym na danym stanowisku pracy. Spełniała wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością aktualnej sytuacji i znajomością zadań na w/w stanowisku.
 
Zbigniew Łukaszewski 
Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko: Specjalista ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych w Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Informujemy, że w wyniku weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Małgorzata Nagrodzka
2. Dorota Idziaszczyk
3. Andrzej Kąkol
Goleniów, dnia 19.01.2010 r.
Prezes Stowarzyszenia
Zbigniew Łukaszewski
Więcej