Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2022/K
Termin składania wniosków: od 26 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.
Wysokość limitu środków: 248 069,53 euro. (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 992 278,12 zł)

(więcej…)

Więcej

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Informujemy, iż dnia 07.01.2022 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy, przysługującego zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę (01.01.2022 r.).

Więcej

Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

W dniu 04.01.2022r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się drugie bezpłatne szkolenie dla beneficjentów dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in.: zasady przyznawania pomocy, prawidłowy sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Omówione zostały również obligatoryjne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy. Prowadzący spotkanie przeanalizowali krok po krok każdy z dokumentów oraz odpowiedzieli na szereg pytań z sali.


Przewidywany termin składania wniosków o przyznanie pomocy to styczeń 2022r.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.Więcej

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Informujemy, iż dnia 27.12.2021 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy, przysługującego zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę (25.12.2021 r.).

Więcej

Chcesz założyć firmę i potrzebujesz środków na start?

Marzysz o pracy na swoim ? Chcesz założyć firmę i potrzebujesz środków na start?

Możesz otrzymać 100 000,00 zł bezzwrotnych środków.

Kto może otrzymać wsparcie?

– osoba fizyczna, jeżeli m.in. :

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (powiat goleniowski z wyłączeniem miasta Goleniów),

Jeżeli zależy Ci na otrzymaniu 100 000 zł  koniecznie wyślij swoje zgłoszenie na darmowe szkolenie na adres e-mail biuro@szansebezdrozy.pl  Podczas szkolenia poznasz wszystkie szczegóły.

Więcej

100 000 ZŁ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – zapraszamy na bezpłatne szkolenie

100 000 ZŁ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się we wtorek 4 stycznia 2022r. godz. 10:00 Centrum Aktywności Lokalnej CAL (ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów). Kwota wsparcia na to działanie wynosi 100 000 zł. Bezpłatne szkolenie skierowane jest dla osób planujących założenie firmy oraz osób poszukujących na wskazany cel środków finansowych.

(więcej…)

Więcej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR na lata 2014-2020

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biuro@szansebezdrozy.pl do 8 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.szansebezdrozy.pl

Więcej