30.09.2021r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

30.09.2021r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

W dniu 30 września 2021r. (czwartek), w sali konferencyjnej CAL Goleniów odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, na którym odbyły się wybory do Rady Stowarzyszenia, w związku ze zmianą reprezentanta Gminy Osina. Na członka Rady wybrano Pana Szymona Pilipczuka. Jednogłośnie przegłosowano podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia.

Po podjęciu uchwały o uzupełnieniu składu Organu Decyzyjnego członkowie organu odeszli na bok w celu ukonstytuowania się. Podjęto uchwałę Rady Stowarzyszenia w sprawie podziału funkcji.

Dalej w trakcie zebrania przedstawione zostały kolejno: sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego za rok 2020, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2020, ewaluacja za rok 2020, sprawozdanie z prac Rady Stowarzyszenia za 2020r. oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2020. Na koniec uchwalono wysokość stawki członkowskiej dla Gmin na lata 2022-2023.

W ramach wolnych wniosków Pani Prezes Stowarzyszenia Lidia Wyzińska poinformowała obecnych o przeprowadzonym spotkaniu z włodarzami powiatu goleniowskiego, które odbyło się dnia 18.06.2021r. Poruszono wówczas temat obecnej sytuacji LEADERA oraz prognoz na nowy okres programowania.

Pani Monika Matławska poinformowała o bieżących sprawach dotyczących nowego okresu programowania. Dnia 5 sierpnia na Zamku w Szczecinie odbyło się spotkanie z Marszałkiem Geblewiczem i Marszałkiem Kustoszem, w którym uczestniczyli przedstawiciele Federacji LGD Pomorza Zachodniego (Ireneusz Kostka, Monika Kostrzewska, Małgorzata Krysiak, Monika Matławska,) oraz dyrektorzy i pracownicy w Wydziałów RPO i PROW. Efektem spotkania jest informacja i zapewnienie ze strony Marszałka Geblewicza, że województwo zachodniopomorskie pracuje nad tym by w nowej perspektywie móc wdrożyć RLKS w formule wielofunduszowej.

Następnie podczas zebrania omówione zostały wyniki operacji własnej pt. „Animator Społeczności Lokalnej”. Realizacja projektu nie obyła się bez przeszkód, początki ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce były trudne. Konieczne były zmiany planów oraz przesunięcia terminów. Mimo początkowych trudności z wdrożeniem operacji zadanie udało się zrealizować w pełni z sukcesem. Jednym z najważniejszych wniosków po realizacji operacji jest uwzględnienie w nowym okresie programowania grupy defaworyzowanej – dzieci i młodzież. Ta grupa po zdalnym nauczaniu jest wycofana oraz zamknięta i wymaga największej uwagi.

W ramach działania animatora do realizacji zaplanowano 65 spotkań a przeprowadzono 138 spotkań. W całej operacji wzięło udział 938 uczestników (zaplanowanych było 428 uczestników). Pani Prezes przypomniała zebranym, że pandemia pokrzyżowała Stowarzyszeniu inne plany i trzeba było wykreślić z planu działania dwie operacje własne tj. „Zloty Sołtysów” oraz „Chłopską Szkołę Biznesu”. Decyzję o rezygnacji z operacji własnej jakim były Zloty Sołtysów Zarząd podjął z bólem serca. W związku z tym zaproponowano zorganizowanie w listopadzie br. wyjazdu studyjnego dla członków Stowarzyszenia.

W odpowiedzi na pytanie Pana Zbigniewa Łukaszewskiego Pani Prezes poinformowała członków, że minigranty wrócą do realizacji a kierunkiem, w którym Stowarzyszenie powinno pójść będzie większa aktywizacja mieszkańców i NGO – sów zwłaszcza po okresie pandemii.

Na koniec spotkania przedstawiono członkom propozycję tytułu naszego albumu przygotowywanego w ramach obecnie realizowanej przez Stowarzyszenie operacji własnej pt. „Wydawnictwo dotyczące obszaru LSR”. Proponowany tytuł to: „PROWadząc przez powiat goleniowski”. Wszyscy obecni pozytywnie odnieśli się do propozycji i nikt nie zgłosił uwag.

Fotogaleria zebrania:

Więcej

Ankieta na temat jakości życia i usług społecznych w naszej gminie

Ankieta na temat jakości życia i usług społecznych w naszej gminie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie. Chodzi o różne usługi świadczone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub firmy prywatne w celu zaspokojenia życiowych potrzeb mieszkańców.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat różnych zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Goleniów w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/Goleniow/survey.php

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.

Więcej

Walne Zebranie Członków LGD – czwartek 30.09.2021r.

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, które jest zaplanowane na dzień 30 września 2021 roku (czwartek), na godz. 16.30 – I termin i 16.45 – II termin.


Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28.

Dokumenty do pobrania

Więcej

Sierpniowe warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej

Sierpniowe warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej

Warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej:

* Rokita
* Czarnogłowy
* Mosty
* Goleniów
* Przybiernów
* Miłowo

W minionym miesiącu nasza animatorka przeprowadziła kilkanaście spotkań z mieszkańcami różnych miejscowości.
Odbyły się m.in. warsztaty kreatywne dla kobiet, gry i zabawy dla dzieci oraz spotkania z seniorami.
W Rokicie podczas imprezy plenerowej zrealizowaliśmy warsztaty z recyklingu. W GOK Przybiernów Kasia przeprowadziła warsztaty, animacje, gry i zabawy, a w Miłowie odbyły się warsztaty z szycia.

Na zakończenie miesiąca w Miłowie odbyło się spotkanie historyczno-integracyjne z mieszkańcami. Celem było przygotowanie materiału multimedialnego, wykonanie zdjęć i nagrania wspomnień najstarszych mieszkańców wsi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo obserwując nasze profile facebook @Szanse Bezdroży oraz @Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naszych wszystkich spotkań:Więcej

Sylwia Mielczarek kandydatką Lokalnych Grupa Działania w Polsce do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sylwia Mielczarek kandydatką Lokalnych Grupa Działania w Polsce do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz głos stał się bardziej słyszalny i widzialny.
Reprezentując w RDPP blisko 300 organizacji pozarządowych, jakimi są Lokalne Grupy Działania w kraju, chcemy włączyć się aktywnie w proces współtworzenia aktów prawnych, które bezpośrednio mają wpływ na naszą działalność, czy programów rządowych, w których możemy być partnerem we wdrażaniu na poziomie lokalnym. Moim zdaniem potencjał organizacji pozarządowych w kraju jest nadal niedoceniany i nie wykorzystywany. W związku z tym chciałabym bym bardzo przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.” – Sylwia Mielczarek
(więcej…)

Więcej

Konsultacje LSR

Konsultacje LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR  zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu: (więcej…)

Więcej

Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17.06.2021r.

Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17.06.2021r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17 czerwca o godz. 09.00 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Celem spotkania będzie wypracowanie zmian w związku z aktualizacją LSR w tym dopasowanie dokumentu do zmieniających się uwarunkowań i możliwości, które pozwolą wykorzystać dostępną dla lokalnej grupy działania (LGD) dodatkową pulę środków.
Warunkiem uczestnictwa w naszym spotkaniu jest zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr 504 062 884 do 16 czerwca 2021r. do godz. 12.00.

Więcej

KONKURS „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

KONKURS „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”