Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Wyniki konkursu na projekty współpracy!


13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW. W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy w formule wideokonferencji.

Co było celem konkursu?

Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;

Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;

Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Podczas gali wystąpili Członkowie Komisji Konkursowej – Pan Adam Dąbrowski przedstawił temat Inteligentny rozwój lokalny oparty na współpracy, a Pan Leszek Leśniak podsumował zgłoszenia konkursowe w prezentacji pt.Typologia projektów współpracy w kontekście relacji zarządzających projektem a lokalnymi społecznościami.

Członkowie komisji konkursowej zgodnie podziękowali organizacjom, które wzięły udział w konkursie i zechciały się podzielić wynikami swoich projektów. Informacje o nagrodzonych projektach przedstawiamy poniżej. Na koniec roku zostanie dodatkowo udostępniona publikacja przedstawiająca wszystkie projekty złożone w ramach konkursu.

Wyniki konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty współpracy z dnia 17.11.2020 r. Komisja konkursowa przyznała następujące  nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne:

 • Nagroda dla projektu Cztery Pory Roku na Krajnie, złożonego przez LGD Krajna Złotowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA i Stowarzyszeniem  LGD Krajna nad Notecią w wysokości 9 000 zł pobierz prezentację (2,63 MB)
 • Nagroda dla projektu Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa, złożonego przez LGD Zakole Dolnej Wisły w partnerstwie z LGD „Vistula Terra-Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz 2 LGD z Łotwy i 1 LGD z Chorwacji w wysokości 7000 zł pobierz prezentację (6,8 MB) 
 • Wyróżnienie dla projektu Skarby Ziemi Chełmińskiej, złożonego przez LGD Vistula–Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję w partnerstwie z LGD Ziemia Gotyku i LGD Zakole Dolnej Wisły – wyróżnienie za trwałość projektu i zaangażowanie lokalnej społeczności w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Od dziedzictwa do bogactwa, złożonego przez Partnerstwo Północnej Jury w partnerstwie z LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i 2 LGD z Czech – wyróżnienie za zaangażowanie społeczno-kulturowe w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu EKO-PÓŁNOC, złożonego przez LGD  Ziemia Gotyku w partnerstwie z LGD z Finlandii, LGD z Estonii i 3 LGD z Łotwy – wyróżnienie za działania ekologiczne w wysokości 2500 zł.

– w kategorii rozwój lokalny:

 • Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości, złożonego przez LGD Region Włoszczowski w partnerstwie z 19 LGDami:  LGD „Białe Ługi”; LGD „Dorzecze Bobrzy”; Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”; LGD „Nad Czarną i Pilicą”; Stowarzyszenie „LGD – Wokół Łysej Góry”; Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”; Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”; LGD ,,Ponidzie”; LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD ,,Ziemi Sandomierskiej„; LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”; LGD ,,Dorzecze Wisły”; LGD ,,Owocowy Szlak”; LGD „Perły Ponidzia”; LGD „Korona Sądecka”; LGD Powiatu Opatowskiego; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej; Lider Zielonej Wielkopolski w wysokości 10 000 zł pobierz prezentację (2,64 MB)
 • Nagroda dla projektu Dobre bo lokalne, złożonego przez LGD Dolina Stobrawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Św. Anny, Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i LGD z Czech w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Przedsiębiorczość + Operatywność +Współpraca + Ekonomia = Rozwój POWE-R, złożonego przez LGD Partnerstwo dla Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łyskor, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – wyróżnienie za wszechstronne podejście do grupy odbiorców projektu w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów  w wysokości 3000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Przyjaciele pszczół, złożonego przez LGD Ziemia Pszczyńska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żywiecki Raj i 2 LGD z Chorwacji – wyróżnienie za umiejętność wykorzystania zasobów danego obszaru (ludzkich, przyrodniczych i turystycznych) w wysokości 3000 zł.

– w kategorii turystyka:

 • Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR, złożonego przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w partnerstwie z 11 LGD: Stowarzyszenie LGD ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ,,WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju;  Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska; Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka”; Zielona Dolina Odry i Warty; LGD Zielone Światło; Stowarzyszenie – LGD Między Odrą a Bobrem; Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła; LGD KOLD; Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD; Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Nagroda dla projektu Odwiedź Pogranicze!, złożonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w partnerstwie z LGD z Czech- w wysokości 3500 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzenie, złożonego przez LGD Dolina Rzeki Grabi w partnerstwie z Federacją Gmin Madrytu z Hiszpanii- wyróżnienie za innowacyjność, trwałość projektu oraz umiejętne włączenie zasobów do gry terenowej w wysokości 3000 zł.

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna została przyznana dla projektu Kreator Przedsiębiorczości za najwyżej oceniony ze wszystkich ocenianych projektów oraz liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się (skalą i zakresem) na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych, niezależnie od kategorii tematycznych, w wysokości 10 000 zł.

Gratulujemy laureatom. Dziękujemy wszystkim lokalnym grupom działania za udział w konkursie.

Na zakończenie gali najlepsze projekty konkursowe zaprezentowali sami realizatorzy projektów.


Źródło: oryginalny artykuł na stronie KSOW


zdjęcie do artykułu – To zdjęcie utworzone przez kues1 z freepik.com

Więcej

Praca biura LGD

Praca biura LGD

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z obecną sytuacją w Kraju dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) pracownicy LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wykonują swoje obowiązki określone w umowie o pracę, również poza miejscem stałego wykonywania – poza biurem LGD.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w naszym biurze.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością LGD prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 504 062 884 bądź mailowy na adres: biuro@szansebezdrozy.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji

Więcej

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?
Animator to lider społeczności, przewodnik aktywistów, wsparcie w przedsięwzięciach jakie chcą zrealizować.
Działania lokalne rodzą się z chęci dokonania zmiany w otoczeniu: opieka nad porzuconymi zwierzętami, budowa placu zabaw, organizacja letnich i zimowych zajęć dla dzieci, wsparcie dla najbiedniejszych, założenie klubu gospodyń wiejskich, czy klubu morsów – powodów jest całe mnóstwo. Trzeba tylko umieć je wdrożyć.
Wszystko zaczyna się od pomysłu, idei, a później już trzeba przejść do działania – na każdym z etapów pomoże Animator społeczności lokalnej.
Społeczność jest po to, by pomagać sobie nawzajem. Animator społeczności lokalnej jest po to by pomagać w działaniach społeczności.
W naszym kalendarzu na listopad są nadal wolne terminy na spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Zapraszamy do kontaktu z naszą animatorką Kasią Kamińską
tel. 509 132 878
e-mail: katarzyna_kaminska@wp.eu
Więcej

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w Kraju i w naszym regionie dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawiusem (SARS-CoV-2) informujemy, że od dnia 12.10.2020r. pracownicy biura LGD  będą wykonywali swoje prace określone w umowie o prace, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

We wszelkich sprawach związanych z działalnością LGD prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:  504 062 884 bądź mailowy na adres biuro@szansebezdrozy.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Więcej

Kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie

Kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie
Informujemy, że dzisiaj (środa 7 października) do przychodni Polmed dotarła kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie, 250 dawek. W związku z tym informujemy, że od godz. 11.00 można się zgłaszać do przychodni w celu zaszczepienia.
Szczepionki przeznaczone są nie tylko dla goleniowskich seniorów (osoby w wieku powyżej 65 lat szczepione są na koszt Gminy Goleniów), ale także dla osób chcących zaszczepić się odpłatnie.
Więcej

Informacja o dostępności szczepionek przeciwko grypie dla seniorów z Gminy Goleniów.

Informacja o dostępności szczepionek przeciwko grypie dla seniorów z Gminy Goleniów.
Informujemy, że w związku z wyczerpaniem zapasu szczepionek przeciw grypie, bezpłatne szczepienia goleniowskich seniorów zostają wstrzymane do chwili, kiedy do Goleniowa dotrze kolejna partia preparatu. O terminie wznowienia szczepień poinformujemy.
Sytuacja w Goleniowie nie jest ewenementem. Szczepionek przeciw grypie brakuje w całym kraju, resort zdrowia zapewnia jednak, że wkrótce do aptek i placówek służby zdrowia dotrą kolejne dostawy.

  

Zadanie pod tytułem:  Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.            SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW GMINY GOLENIÓW


Więcej

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Zapraszamy na bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców zameldowanych na stałe w Gminie Goleniów, którzy ukończyli bądź ukończą w 2020r. 65 lat.

Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do rejestracji ogólnej NZOZ Polmed-Przychodnia od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00.

Ilość szczepionek jest ograniczona!

Termin realizacji szczepień: od 1 października do 15 grudnia 2020 r. bądź do czasu wyczerpania preparatów szczepionkowych lub środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Goleniów.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów


Więcej

Piknik nad Odrą i Targi Turystyczne MARKET TOUR w Szczecinie

Piknik nad Odrą i Targi Turystyczne MARKET TOUR w Szczecinie

Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się we wtorek 08.09.2020r.

Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się we wtorek 08.09.2020r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się we wtorek 8 września o godz. 16.00 w Folwarku Stodólska (Stodólska 3, 72-130 Maszewo). Celem spotkania będzie wypracowanie zmian w związku z aktualizacją LSR w tym dopasowanie dokumentu do zmieniających się uwarunkowań i możliwości, które pozwolą wykorzystać dostępną dla lokalnej grupy działania (LGD) sumę środków wynikającą z różnicy kursowej.
Warunkiem uczestnictwa w naszym spotkaniu jest zgłoszenie udziału mailowo: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie pod nr 504 062 884 do 4 września 2020r. do godz. 12.00.

Więcej

14.08.2020r. biuro LGD będzie nieczynne

14.08.2020r. biuro LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku biuro LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne. 

Dzień 14 sierpnia 2020r. ustala się dla pracowników  biura LGD jako dzień wolny od pracy, z tytułu wystąpienia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu innym niż niedziela tj. 15 sierpnia 2020 r.

Więcej