Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie 4×4 „ Offroad Factory” – zakup lokalizatorów GPS

Gru 11, 2014 w Aktualności

Nowogardzkie Stowarzyszenie 4×4 „ Offroad Factory” zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych w zakresie:

Nazwa przedmiotu zamówienia:
zakup 40 sztuk lokalizatorów GPS   (GL 200)

Informacje dodatkowe:
W sporządzonej ofercie należy przedstawić:
– nazwę i adres oferenta,
– wartość oferty brutto z uwzględnieniem rabatów i promocji
– termin ważności oferty.

Oferent powinien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. na adres:
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4×4 „ Offroad Factory” Błotno 15, 72-200 Nowogard

Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, przesłać drogą e-mailową pod adres offroadfactory.pl@gmail.com lub pocztą tradycyjną na powyższy adres stowarzyszenia 4×4 „Offroad Factory”. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Piotr Brodzki tel. 602 555 131 i Janusz Kalinowski tel. 501 516 944

Złożone oferty nie podlegają zwrotom.

Ceny w ofercie mają być stałe i nie mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu w 2015 r.

Kryterium oceny ofert:
– cena brutto – 100%

zapytanie ofertowe (pdf)