Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Lip 19, 2017 w Aktualności
Wyniki oceny wniosków w ramach naborów nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz LGD-SZANSE/V/2017/K

Informujemy, że dnia 14.07.2017 r. odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia, na którym oceniane były wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/IV/2017/K oraz wnioski dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów, złożonych w ramach naboru nr LGD-SZANSE/V/2017/K. Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Nabór nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K

  1. Lista wniosków zgodnych z LSR
  2. Lista wniosków wybranych przez LGD
  3. Protokół z posiedzenia Rady

Nabór nr: LGD-SZANSE/V/2017/K

  1. Lista wniosków zgodnych z LSR
  2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD
  3. Protokół z posiedzenia Rady