Wyjazd studyjny po województwie zachodniopomorskim

Paź 7, 2013 w Aktualności

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym po województwie zachodniopomorskim w dniach 19-20 październik 2013 r. 

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania mają na celu pokazanie zrealizowanych projektów animacyjnych, oraz pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki ? wizyty  w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

Wyjazd rozpoczniemy od wizyty w Radowie Małym – gościć nas będzie Stowarzyszenie „WIS” Wolne Inicjatywy Społeczne, które istnieje przy szkole wiejskiej. Jego działalność skoncentrowana jest głównie na rozwoju edukacji w Gminie Radowo Małe, jak również na działalności związanej z np. prowadzeniem małego przedszkola, zielonych szkół, warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla Rad Pedagogicznych, samorządowców, stowarzyszeń i wszystkich zainteresowanych.
Dla naszej grupy przygotują spotkanie poświęcone prezentacji warsztatów edukacyjnych oraz szkoły jako miejsca spotkań i działania ludzi.
 

Następnym celem podróży jest Rokosowo k. Sławoborza  i spotkanie w remizie strażackiej z sołtysem i strażakami pracującymi na cele społeczne wsi.  Społeczność Rokosowa jest na tyle charakterystyczna, że jej przedstawiciele opowiedzą o modelu tworzenia aktywnej wioski na przykładzie swojej wsi oraz o współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej ze Sławoborza a Osp (realizacja wspólnych projektów, zbiórki pieniędzy z pracy mieszkańców).

Popołudniu dojedziemy do Juchowa, gdzie Gościć będziemy w gospodarstwie ekologicznym, które działa jako Fundacja im. Stanisława Karłowicza. Fundacja realizuje projekty edukacji dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii oraz rolnictwa. Zostanie przedstawiony program Wiejskich Ośrodków Edukacyjnych ? jak można je stworzyć w swojej miejscowości.

Fundacja dysponuje ziemią i kapitałem. Dąży do współpracy ze wszystkimi, którzy w ramach inicjatywy wiejskiej w Juchowie chcą kształtować ekologiczny i społeczny zalążek przyszłości. Pracownicy fundacji chcą przedstawić również cały proces współpracy ze swoją społecznością. Wątek ten jest o tyle ważny, iż Juchowo jest wsią popegeerowską. Gospodarze przedstawią do degustacji wytwarzane w gospodarstwie produkty ekologiczne.

Borne Sulinowo ? spotkanie w Bibliotece z jej  pracownikiem Panią Dominiką Kwinta, która była inicjatorką powstania rodzinnej gry historycznej o Bornym Sulinowie. Pani Dominika przedstawi cały proces angażowania młodzieży i starszych mieszkańców, którzy opracowywali materiał niezbędny do stworzenia gry.

Szczecinek ? spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ? przedstawiciel ośrodka przedstawi nam podejmowane inicjatywy w których największe zaangażowanie wykazali wolontariusze i społeczność m.in. na zbiórki pieniędzy na młodzieżowe akademie aktywności, szkolenia dla młodzieży. Ponadto gospodarze zorganizują spotkanie z księdzem z pobliskiej parafii, który opowie jak współpracuje OPS z hospicjum. Pola nadziei to organizowana od 15 lat akcja zbierania funduszy, które są przeznaczone na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku. Przedstawiciele opowiedzą o organizacji corocznej akcji.

Ostatnim celem naszej podróży będzie wizyta w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie i spotkanie z ks. Sławomirem Kokorzyckim. Ośrodek Wspierania Rodziny Caritas w Korytowie powstał 1998 roku w wyniku wprowadzenia w województwie gorzowskim programu wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny gdzie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Ośrodek działa w miejscowości Korytowo prowadząc wieloraką działalność oświatowo ? wychowawczą, kulturalną i socjalną.  Służy społeczności wsi, która w wyniku restrukturyzacji PGR-ów stała się terenem strukturalnego bezrobocia. Jest pierwszą tego typu placówką, która prowadzi tak szeroką działalność, absolutnie nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się droga emailowa do biura LGD biuro@szansebezdrozy.pl. Wszelkich informacji udziela Pani Kinga Huber-Mazurczak 504 062 884 lub 91 641 25 84

Wyjazd jest płatny – 30 zł/os. 

Program wyjazdu:

19 ? 20 października 2013 roku (wyjazd studyjny) 

Miejscowości: Goleniów ? Radowo Małe ? Rokosowo ? Juchowo ? Borne Sulinowo ? Szczecinek
? Korytowo ? Goleniów

GODZINA

ELEMENT PROGRAMU

19 październik 2013 r. (sobota)

7:45

 • Zbiórka pod Bramą Wolińską w Goleniowie

8:00

 • Wyjazd do Radowa Małego

9:00 ? 11:30

 • Spotkanie w szkole wiejskiej w Radowie Małym: Ewa Radanowicz

11:30

 • Wyjazd do Rokosowa

12:15 ? 14:15

 • Spotkanie w Rokosowie: aktywna wioska

14:30

 • Obiad (Karczma Śląska w Sławoborzu)

15:15

 • Wyjazd do Juchowa

16:30 ? 18:45

 • Wizyta w gospodarstwie ekologicznym

18:45 ? 19:00

 • Przerwa kawowa

19:00

 • Wyjazd do Bornego Sulinowa

20:30

 • Kolacja (Pensjonat u Ani)

20 październik 2013 r. (niedziela)

7:45 ? 8:15 8:30

 • Śniadanie (Pensjonat U Ani)

8:30 – 9:30

 • Spotkanie w bibliotece w Bornym Sulinowie: Dominika Kwinta

9:30

 • Wyjazd do Szczecinka

10:00 ? 12:30

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku: Agnieszka Osowska

13:00

 • Obiad (restauracja Żółty Domek)

13:30

 • Wyjazd do Korytowa

15:30 ? 17:30

 • Spotkanie w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie: ks. Sławomir Kokorzycki

17:30

 • Kolacja

18:00

 • Wyjazd do Goleniowa