Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Sie 16, 2010 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 8 września (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 8 września br. na godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 8 WRZEŚNIA 2010

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia

 8. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia

 9. Przedstawienie planu budżetu na 2011 r., dyskusja i podjęciej uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 10. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 11. Przedstawienie uzasadnienia, dyskusja i podjęcie uchwały ws. składek członkowskich Gmin

 12. Wolne wnioski

 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

Informacja uzupełniająca:

Projekt_budetu_2011.xls

 projekt statutu

projekt zmian w LSR – za opracowanie odpowiada prezes Zarządu

 uzasadnienie ws. składek członkowskich Gmin

 projekt uchwały ws. budżetu 2011

 projekt uchwały ws. statutu

projekt uchwały ws. zmian w LSR – za opracowanie odpowiada prezes Zarządu

 projekt uchwały ws. składek członkowskich Gmin