Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Maj 17, 2010 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50% + 1 członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 8 czerwca br. na godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 8 CZERWCA 2010

 

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne)

 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)

 3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne)

 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym)

 5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków

 7. Przedstawienie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Stowarzyszenia w 2009r

 8. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej

 9. Dyskusja i przyjęcie lub nie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat Stowarzyszenia w 2009r w formie podjęcia uchwały (głosowanie jawne)

 10. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia

 11. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie (głosowanie jawne)

 12. Przedstawienie planu budżetu na rok 2011r. dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne)

 13. Przedstawienie zakresu przygotowywanych wniosków do POKL

 14. Przedstawienie zakresu przygotowywanego projektu współpracy w 2010r.

 15. Przedstawienie wskaźników realizacji przedsięwzięć w ramach LSR

 16. Wolne wnioski

 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania

 

 Dokumenty do pobrania