Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Kwi 5, 2017 w Aktualności
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Zebranie było zaplanowane na godz. 16.00, jednakże z powodu braku kworum odbyło się ono w drugim terminie tj. o godz. 16.15. W posiedzeniu wzięło udział 26 członków Stowarzyszenia, którzy podjęli wszystkie zaplanowane w porządku obrad uchwały. Sprawy, które były poruszane na posiedzeniu dotyczyły: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016, wyborów uzupełniających do Rady, składek członkowskich oraz zatwierdzenia i wprowadzenia  zmian w dokumentach i regulaminach związanych z realizacją PROW.