Walne Zebranie Członków 15 czerwca 2015 r. godz. 16.30

Cze 1, 2015 w Aktualności
Walne Zebranie Członków 15 czerwca 2015 r. godz. 16.30

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 15 czerwca 2015 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

Z uwagi na koniec kadencji Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej bardzo prosimy o obecność ze względu na wybory do organów kolegialnych Stowarzyszenia, przy których wymaga jest obecności 50% + 1 wszystkich Członków Stowarzyszenia. Informujemy, że kandydatury do organów kolegialnych mogą być zgłaszane tylko spośród obecnych na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania.

PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 15 CZERWCA 2015 r.

1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
3. Wybór sekretarza (głosowanie jawne),
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
5. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014 (Rachunek zysków i strat, Bilans),
8. Przedstawienie opinii sprawozdania finansowego za rok 2014 przez Komisję Rewizyjną
i dyskusja,
9. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 (głosowanie jawne),
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2014 rok (głosowanie jawne),
12. Przedstawienie ewaluacji za rok 2014 i dyskusja,
13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia ewaluacji (głosowanie jawne),
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r.,
15. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r. (głosowanie jawne),
16. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014 (głosowanie jawne),
17. Przedstawienie sprawozdania Rady za rok 2014,
18. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady za 2014 rok (głosowanie jawne),
19. Przedstawienie sprawozdania Rady za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r.,
20. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r. (głosowanie jawne),
21. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
22. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014 (głosowanie jawne),
23. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r.,
24. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 12.04.2012 r. do 15.06.2015 r. (głosowanie jawne),
25. Wybór Zarządu (głosowanie tajne),
26. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu,
27. Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne),
28. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,
29. Wybór Rady (głosowanie tajne),
30. Podjęcie uchwały o wyborze Rady,
31. Ukonstytuowanie się Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie podziału funkcji,
32. Prezentacja założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
33. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia wypracowanych założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
34. Podjęcie uchwał ws. składki na okres przejściowy dla każdej z gmin powiatu goleniowskiego (głosowanie jawne),
35. Wolne wnioski,
36. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Projekty uchwał oraz sprawozdań są do pobrania tutaj (plik ZIP)