V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Sty 17, 2018 w Aktualności
V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
– poszukiwania produktów/potraw  tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
– wskazania  kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych  w rodzinnych domach,
–  kultywowania tożsamości regionalnej,
–  pielęgnowania  kulinarnych więzi międzypokoleniowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy. Ten punkt konkursu zachęca uczniów do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne oraz uwiecznienia na zdjęciu swojego dzieła gastronomicznego. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 marca 2018 r. na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,  z dopiskiem:  Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: (91) 44 10 233 lub e-mailem: pmakatun@wzp.pl.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

Więcej informacji  uzyskają Państwo na stronie www.wrir.wzp.pl