Szkolenie „Na szlaku Natura 2000”

Maj 5, 2015 w Aktualności
Szkolenie „Na szlaku Natura 2000”
Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy. Praca odbywać się będzie w trakcie szkolenia tzw. case study, w którym uczestnicy wypracowują konkretne produkty m.in. strategie informacyjno-edukacyjne promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu i gminy.

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne?

Na te i inne pytania będą wspólnie odpowiadać uczestnicy szkoleń Na szlaku Natura 2000, do którego organizatorzy zapraszają członków organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska i turystyki przyrodniczej, przedstawicieli samorządu, właścicieli gospodarstw turystycznych oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000.

Szkolenie „case study” trwające trzy dni odbędzie się w dniach 11.05.-13.05.2015 dla uczestników z województw Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Pomorskiego w Zatoni Dolnej.

Program szkolenia regionalnego obejmuje: Natura 2000 jako europejski system ochrony siedlisk i gatunków, Natura 2000 w regionie, dostęp do informacji o Naturze 2000 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, mapowanie zasobów przyrodniczych, turystycznych, partnerów lokalnych, praca nad identyfikacją przyrodniczych wyróżników regionu, kreowanie usług i produktów wykorzystujących potencjał Natury 2000, plan działań promocyjnych Natury 2000, angażowanie społeczności lokalnych do współpracy, tworzenie współpracy sieciowej w oparciu o wykorzystanie potencjału Natury 2000.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie maila na adres jakubs@gajanet.pl (imię, nazwisko i nazwę organizacji wraz z informacją o chęci wzięcia udziału w szkoleniu) . O wyniku rekrutacji zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Jakubem Szuminem mail: jakubs@gajanet.pl lub tel. 697 259 543
Ryszardem Mateckim 91 418 50 07 lub 512 129 619

Więcej informacji o projekcie i organizatorach www.zielonaakcja.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do 8.05.2015 r.

Program szkolenia