Szkolenie dotyczące standardów działania Rad Działalności Pożytku Publicznego

Maj 6, 2015 w Aktualności
Szkolenie dotyczące standardów działania Rad Działalności Pożytku Publicznego

Mamy przyjemność ponownie zaprosić na jednodniowe szkolenia poświęcone tematowi współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w formie jaką są rady działalności pożytku publicznego. Wspomniane rady są w samorządach zespołami opiniodawczo – konsultacyjnymi zajmującymi się m. in. opiniowaniem aktów prawnych dotyczących sfer pożytku publicznego np. programów współpracy. Podczas szkolenia zaprezentowana i przeanalizowana zostanie ta forma kooperacji oraz warsztatowo wypracowane i przedstawione zostaną najlepsze zasady funkcjonowania RDPP zgodne z przyjętymi standardami. Nabycie wiedzy w tym zakresie może być bardzo cenne dla pracowników samorządów z uwagi na dobre przygotowanie podstaw prawnych i zasad pracy z przyszłą radą, jak również dla członków lokalnych organizacji pozarządowych, którzy mogą wchodzić w skład niniejszych gremiów. Szkolenie może stanowić również bardzo dobre doświadczenie edukacyjne dla środowiska samorządowego i pozarządowego w kontekście sytuacji ewentualnego powoływania rad działalności pożytku publicznego w przyszłości.

Najbliższe szkolenia zaplanowane są w niżej wymienionych terminach i lokalizacjach:

20.05.2015 – Szczecinek

Centrum Konferencyjne „Zamek” w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, sala południowa, godz. 9.30-16.00

27.05.2015 – Gryfino

Starostwo Powiatowe, ul. Sprzymierzonych 4, sala audiowizualna, godz. 9.30 – 16.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a w jego ramach organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne oraz catering. Rekrutacja na szkolenia nie ma charakteru terytorialnego (powiatowego czy gminnego), w związku z czym, każda z zainteresowanych osób ma możliwość odbycia szkolenia w wybranym przez siebie miejscu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli (pracowników i radnych) samorządów z terenu województwa. Z uwagi na ostatnie wolne ilość miejsca prosimy o niezwłoczne przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych drogą mailową na adres: paulina.kelm@pracowniap.org.pl, faxem na nr 094 340 35 23 lub pocztą na adres: Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin do dnia: na szkolenie w Szczecinku – 18.05, w Gryfinie – 25.05.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pliki do pobrania:

formularz zgłoszeniowy Szczecinek i Gryfino

program szkolenia