Szkoła Animatorów Wiejskich 2012

Wrz 25, 2012 w Aktualności, Szkoła Animatorów Wiejskich

Zapraszamy  do udzialu w kolejnej edycji Szkoły Animatorów Wiejskich.

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień
w środowisku wiejskim: sołtysów, członków/iń Rad Sołeckich, pracowników świetlic
lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie ? czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje.

Szkołę będziemy realizować metodami aktywnymi, wykorzystując autorski program Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Szkolenia bedą finasowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Ze względu na niekwlifikowalność VAT uczestnictwo w szkoleniach jest płatne – 150,00 zł od osoby za 4 moduły. Po ukonczeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Poniżej program i opis modułów

Moduły:

I. Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie

  26-28 październik 2012r.; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

 Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego.

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora ? elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie.

 II. Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju ? rozwój społeczności lokalnej

16-18 listopad 2012 r. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające
i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb

III. Moduł wyjazdowy ? przedstawienie działań animacyjnych (wizyta studyjna po woj. Zachodniopomorskim: Korytowo, Borne Sulinowo, Szczecinek, Juchowo, Sławoborze, Tarnowo, Radowo Małe.

23-25 listopad 2012 r.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania maja na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki ? wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

i nieformalne).

IV. Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

30 listopad ? 02 grudnia 2012r; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Dlaczego budujemy partnerstwa, cele partnerstwa, proces budowania partnerstwa. Identyfikacja partnerów, umiejętności prowadzącego partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne

 Program Szkoły Animatorów Wiejskich 2012

Osoby zainteresowane proszone są o emailowe zgłaszanie do biura LGD z dopiskiem Zgłoszenie na SAW 2012. Prosimy o podawanie swoich danych imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres email.

Opłate należy wpłacić na konto Stowarzyszenia po otrzymaniu informacij potwierdzającej przyjęcie kandydata jako  uczestnika SAW 2012. Dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym.


Wszelkich informacji udziela biuro LGD 91 461 25 84 lub 504 062 884.