Spotkanie zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania

Paź 30, 2015 w Aktualności
Spotkanie zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania

W czwartek 29.10.2015 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.  Zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem reprezentanci poszczególnych LGD-ów przedstawiali opracowane zagadnienia dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny spotkania obejmował:
1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników.
2. Podział zadań pracowników biura.
3. Procedury do: projektów grantowych, projektów własnych, projektów dla wnioskodawców indywidualnych.
4. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego.
5. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu.
6. Sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa.
7. Zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy -metody pomiaru.
Przyjęty przez LGD-y  system organizacji pracy z pewnością przyczyni się do jednoznacznego określenia zadań a w konsekwencji do wypracowania i powstania dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o wybór LSR. Mając na uwadze, że ostatni dzień składania wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) to 30.12.2015 r. (środa), czasu na opracowanie całego dokumentu jest coraz mniej.

Kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania województwa zachodniopomorskiego zaplanowano na 5 listopada 2015 r.
na godz. 9.30 
w biurze LGD Partnerstwo Drawy w Złocieńcu.