Spotkanie Rady

Mar 2, 2012 w Aktualności

Informujemy, iż spotkanie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 19 marca 2012 r. (poniedziałek)  w Bramie Wolińskiej o godz. 14:00.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
7. Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.