Spotkanie Rady

Kwi 19, 2011 w Aktualności
Informujemy, iż spotkanie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.(środa)  w Bramie Wolińskiej o godz. 16:30.
 

PORZĄDEK OBRAD RADY

STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO


1.        Powitanie przez Przewodniczącego Rady,

2.        Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),

3.        Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),

4.        Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,

5.        Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,

6.        Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,

7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,

8.        Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

9.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

10.     Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.