Spotkaj się z Animatorem

Sty 19, 2018 w Aktualności, Animator
Spotkaj się z Animatorem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług Animatora Społeczności Lokalnej. Praca animatora z mieszkańcami obszaru LGD ma na celu motywowanie, edukację oraz pobudzanie do organizowania się w celu samodzielnego zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów. Polega ona na wspieraniu i pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej i na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności. W zakres pracy Animatora wchodzi:

  • prowadzenie szkoleń dotyczących możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzaniu,
  • informowanie o możliwościach wsparcia dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami obszarów wiejskich w ich miejscu zamieszkania w celu: badania potrzeb mieszkańców, wypracowania wizji zmiany wsi, podejmowania działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój społeczności,
  • współpraca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Korzystanie z usług Animatora Społeczności Lokalnej jest bezpłatne.

Jeśli szukasz świeżych pomysłów na organizację życia społecznego w swojej miejscowości zapraszamy do kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania. e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl tel. 91 461 25 84, 504 062 884