Realizacja szkolenia w Bałtowie – zapytanie ofertowe (opiekun grupy)

Lip 14, 2014 w Aktualności

logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Goleniów, 14-07-2014r.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA VITAE” zaprasza do składania ofert na funkcję opiekuna grupy w trakcie szkolenia dotyczące ekonomii społecznej, konstrukcji partnerstwa, podnoszenia stopnia partycypacji, zwiększania rozwoju aktywności społecznej, które odbędzie się w Bałtowie w miesiącach luty, marzec 2015r. O konkretnej dacie wybrany oferent będzie powiadomiony na 21 dni przed terminem realizacji.

W szkoleniu weźmie udział 50 osobowa grupa mieszkańców obszaru LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Zadaniem opiekuna będzie skoordynowanie działań grupy szkoleniowej oraz dopilnowanie właściwej realizacji programu.

Sposób przygotowania oferty
W ofercie sporządzonej według załączonego wzoru należy przedstawić cenę brutto wykonania usługi. Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2014r. na adres Stowarzyszenia: PL. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów

Rozstrzygnięcie
O wynikach postępowania Zarząd Stowarzyszenia do dnia 24 sierpnia 2014r. powiadomi telefonicznie wyłącznie wybraną osobę, a pozostałe osoby, o ile prześlą w tym zakresie zapytanie drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia lub nie zawarcia umowy na realizację usługi w przypadku niekorzystnych warunków lub wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Warunkiem udziału w postępowaniu: wykształcenie średnie, znajomość specyfiki funkcjonowania obszarów wiejskich.

Kryterium oceny ofert:
cena za usługę, Brutto– 100%

Osobą do kontaktu w wyżej wymienionej sprawie jest: Zbigniew Łukaszewski,  tel. 603 58 68 15, e-mail:malgosiazbyszek@tlen.pl.

Plan:
I dzień: (czwartek)
8:00 godz. Wyjazd z Goleniowa (do godz.20.00)
20.00-20.30 Zakwaterowanie w hotelu
20.30-21.00 Kolacja

II dzień (piątek):
8.00-9.00 Śniadanie w hotelu
9.00-11.30 Warsztaty. Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego.
11.30- 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 14.00 Warsztaty. Rozwój ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych), współpraca NGO z samorządem i biznesem.
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.30 Warsztaty. Obszary działalności PES.
16.30-16.45 przerwa kawowa
16.45 – 19.00 Warsztaty. Zasady sieci współpracy PES.
19.00 Kolacja

III dzień (sobota):
8.00- 8.30 Śniadanie w hotelu.
9.00-11.00 Warsztaty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Upowszechnianie i promowanie idei ekonomii społecznej (miejsce: Agencja Rozwoju Lokalnego)
11.00- 11.15 przerwa kawowa
11.15-14.00 Warsztaty. Partycypacja publiczna, czym jest i jej wymiary.
14.00-15.00 Powrót do Bałtowa i obiad
15.00-16.30 Warsztaty. Praktyczne działania samorządów, LGD zwiększające partycypację.
16.30-16.45 przerwa kawowa
16.45 – 19.00 Warsztaty. Zarządzanie w LGD, organizacji poprzez partycypację
19.00 Kolacja

IV dzień (niedziela)
8.00-9.00 śniadanie w hotelu
9.00-11.00 Warsztaty. Modele partnerstw, na co jesteśmy gotowi?
11.00- 11.15 przerwa kawowa
11.15-14.15 Warsztaty. Ekonomizacja partnerstw lokalnych. Podsumowanie warsztatów.
14.15-15.00 Obiad i powrót do Goleniowa.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wzór oferty