Punkty konsultacyjne KSU

Maj 25, 2012 w Aktualności

Przedstawiamy Państwu informację, którą otrzymaliśmy od Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na temat oferty usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje, dotyczące działań realizowanych przez ośrodki KSU, ich roli w realizacji programów pomocowych oraz zasadach korzystania z poszczególnych projektów na bieżąco prezentowane są w Internecie pod adresem: ksu.parp.gov.pl. Na stronach tych znajdziecie Państwo także informacje dotyczące funkcjonowania sieci oraz ciekawych inicjatyw podejmowanych przez członków KSU. Broszury „Przedsiębiorco! Skorzystaj” dostępne są w siedzibie LGD w Bramie Wolińskiej (IV piętro).