Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Gru 2, 2019 w Aktualności
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez
podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach naboru nr  4/2019/K

– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach naboru nr 5/2019/K

– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (operacje własne: Animator Społeczności Lokalnej, Chłopska Szkoła Biznesu, Realizacja trzech Zlotów Sołtysów).

Posiedzenie odbędzie się w dniach 11-12 grudzień (środa, czwartek) 2019 r. o godz. 12.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów).

Porządek obrad

Przypominamy, że wszystkie złożone wnioski w ramach wyżej wymienionych naborów oraz w ramach operacji własnych są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD przy ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum) z zachowaniem parytetu każdorazowo na etapie każdego głosowania (grupa interesów i reprezentowany sektor).