Posiedzenie Rady 17.01.2014 r.

Sty 10, 2014 w Aktualności
Infomujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 17.01.2014 r. (piątek) o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).
 
PORZĄDEK OBRAD RADY
 1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne), 
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
 5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
 7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 13. Zamknięcie Zebrania Rady przez Przewodniczącego.
W przypadku wystąpienia odwołań ze strony beneficjentów, termin II zebrania ustalono na 31.01.2014r. (piątek) na godzinę 15.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).