Posiedzenie Rady 08.10.2013

Paź 2, 2013 w Aktualności

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 08 października  2013 r. (wtorek) o godz. 15.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).

PORZĄDEK OBRAD RADY
 
 1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
 5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
 7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
 11. Zamknięcie Zebrania Rady przez Przewodniczącego.
W przypadku wystąpienia  odwołań ze strony beneficjentów, termin II zebrania ustalono na 29 października 2013 r. (wtorek) na godzinę 15.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).