Posiedzenie odwoławcze 24.09.2014

Wrz 17, 2014 w Aktualności

W związku z wpłynięciem do biura LGD odwołań do wyników oceny operacji, informujemy, że odwoławcze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 24.09.2014 r. (środa) o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1) Ze względu na remont Bramy Wolińskiej posiedzenie odbędzie się w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej przy ul. Pocztowej 2 w Goleniowie.

PORZĄDEK OBRAD RADY

1.    Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
2.    Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3.    Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
4.    Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
5.    Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
6.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/381/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej operacji dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
7.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/382/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchylenia uchwały nr XVII/383/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
8.    Podjęcie uchwał uchylających uchwały z dnia 03.09.2014 r. dotyczące wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
9.    Ponowne zapoznanie się z wnioskami, dla których wpłynęły odwołania,
10.    Ocena wniosków o przyznanie pomocy dla których wpłynęły odwołania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji  niewybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
14.    Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
15.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/405/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
16.    Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/406/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz uchylenia uchwały nr XVII/407/14 z dnia 03.09.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
17.    Podjęcie uchwał uchylających uchwały z dnia 03.09.2014 r. dotyczące wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
18.    Ponowne zapoznanie się z wnioskami, dla których wpłynęły odwołania,
19.    Ocena wniosków o przyznanie pomocy dla których wpłynęły odwołania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji  niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
23.    Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
24.    Wolne głosy, wnioski i zapytania,
25.    Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.