Podpisanie umów z Grantobiorcami.

Sie 18, 2017 w Aktualności
Podpisanie umów z Grantobiorcami.

W związku podpisaniem umowy na realizację operacji pt. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, między Stowarzyszeniem Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego a Województwem Zachodniopomorskim, dnia 17 sierpnia 2017 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Stowarzyszanie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego podpisało z Grantobiorcami pierwsze umowy o powierzenie grantu. Celem wszystkich projektów jest zorganizowanie szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, realizowanych w ramach projektu grantowego które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR.