Organizujemy „Zlot Sołtysów”! Państwa oczekiwania?

Wrz 19, 2016 w Aktualności
Organizujemy „Zlot Sołtysów”! Państwa oczekiwania?

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaplanowało w nowym okresie programowania wydarzenie cykliczne, które realizowane będzie pod nazwą „Zlot Sołtysów”. Pierwszą edycję chcemy zrealizować jeszcze jesienią tego roku. W założeniu spotkanie takie ma składać się z trzech części: warsztatowej, wykładowej i autopromocyjnej wsi, a jego celem ma być integracja, wymiana doświadczeń, poznanie siebie, swoich potrzeb, problemów i sposobów ich rozwiązywania. W związku z tym chcielibyśmy zapytać o Państwa oczekiwania: jakie tematy chcieliby Państwo poruszyć, jaką zdobyć wiedzę. Prosimy także o propozycję miejsc, w którym takie spotkanie mogłoby się odbyć (miejsce musi mieć możliwość poprowadzenia równoległych 3 – 4 warsztatów – po 20 osób w grupie czyli 3- 4 sal po ok. 80 -100 m2 każde). Termin nasyłania propozycji do 7 czerwca.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://szansebezdrozy.pl/zlot-soltysow-zgloszenie/

Serdecznie ZAPRASZAMY!