Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych

Mar 15, 2021 w Aktualności

Ogłoszenie o potrzebie i terminie przeprowadzenia wyborów reprezentacji
osób zatrudnionych

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (dalej: „Pracodawca”) informuje, iż:

w dniach od 29.03.2021r. do dnia 30.03.2021r. pracownicy chcący stanowić reprezentację osób zatrudnionych, w porozumieniu z którymi Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego mogą zgłaszać swoją kandydaturę;

w dniach od 31.03.2021r. do dnia 01.04.2021r. odbędą się wybory reprezentacji osoby zatrudnionej, w porozumieniu z którą Pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz w celu współdziałania z Pracodawcą w zakresie dokonywania w imieniu osób zatrudnionych uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonego przez Pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Powyższe wybory są konieczne z uwagi na obowiązek wskazany w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia     4 października 2018 roku (Dz.U.2018.2215).

REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI