Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR

Lip 21, 2014 w Aktualności

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
Baza ekspertów WPR działających przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego »
Baza ekspertów WPR działających przy Centrum Doradztwa Rolniczego »

Zakres świadczonych usług obejmuje działania PROW 2007-2013:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),
 • Modernizacja gospodarstw rolnych (121),
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) (Centrum Doradztwa Rolniczego),
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),
 • Program rolnośrodowiskowy (214),
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),
 • Grupy producentów rolnych (142),
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312).

oraz wspólną organizację rynków owoców i warzyw w mechanizmach wsparcia:

 • Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
 • Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnych usług doradczych dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR można uzyskać w Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w ARiMR.

 

Źródło: www.armir.gov.pl