Nabory, szkolenia, konferencje

Mar 7, 2016 w Aktualności
Nabory, szkolenia, konferencje
 1. Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku.  Nabór ofert trwa do 9 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju

 1. Termin ucieka! Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program „Równać Szanse”! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266
 1. Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2016 roku. Termin składania wniosków mija 11 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-13
 1. Termin ucieka! Do 15 marca można aplikować do Programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Więcej na  http://visegradfund.org/grants/standard-grants
 1. NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r. Termin na składanie ofert mija 25 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-1
 1. NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. Projekt ,,Junior Sport” w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Termin na składanie ofert mija 21 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/projekt-junior-sport-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci-1
 1. NOWOŚĆ! 29 lutego 2016 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków w ramach projektu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r. Więcej na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/projekt-partnerski-mikrodotacje/mikrodotacje-ruszyl-nabor-wnioskow-2016
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło  program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. https://bip.msit.gov.pl/…/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-r…
 1. NOWOŚĆ! Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Więcej na
  http://www.nck.pl/…/317353-ruszyl-nabor-wnioskow-do-progra…/
 1. NOWOŚĆ! Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Więcej na
  http://www.pfron.org.pl/…/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepe…
 1. NOWOŚĆ! Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na http://kulczykfoundation.org.pl/…/ruszamy-z-kolejnym-konku…/
 1. NOWOŚĆ!  Europejska Fundacja Młodzieży – granty na międzynarodowe działania młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Najbliższy termin – 1 kwietnia. Więcej na
  http://www.eurodesk.pl/…/europejska-fundacja-mlodziezy-gran…
 1. NOWOŚĆ! 100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy.T rwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1901998.html
 1. NOWOŚĆ! „Agrafka Agory” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych. Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r.

Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1902112.html

 1. Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie 7 marca – 3 kwietnia 2016 roku. Więcej na http://pomagamy.tesco.pl/
 1. Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Do 20 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendia dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Szczegółowe informacje oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się na stronie: dla-dzieci.spes.org.pl
 1. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html
 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy! Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html
 1. Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630
 1. Do 18 marca trwa nabór do Neighbours 3.0 – polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji: http://bit.ly/neighbours30
 1. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…
 1. Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html
 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm
 1. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow
 1. Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Szczegóły na http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content
 1. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
 1. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip…
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na  http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_…
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx

Stowarzyszenie Polites

Współpracujesz z wolontariuszami i chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom? Wejdź na stronę DOBRY WOLONTARIAT i sprawdź się! Program Dobry Wolontariat powstał, aby podnosić jakość współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami w Polsce, a także wzmocnić wizerunek wolontariatu w odbiorze społecznym. Informacja dostępna równie tutaj.

INKU

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza do siebie! Więcej na http://inkubatorkultury.szczecin.pl/o-nas/  i do udziału w wydarzeniu pn. Konstelacja wspomnień. Bo wszyscy lubimy opowieści

Szkolenia w Sektorze3

Szkolenia, warsztaty dla ngo. Więcej na http://sektor3.szczecin.pl/szkolenia-sektora-3/

Akademia Budo

Akademia Budo zaprasza 12 marca 2016 r. do Szczecina na darmowy Maraton JOGI i TAI CHI. Szczegóły na http://www.akademiabudo.pl/maraton_jogi_i_tai_chi_w_akademii_budo.html

Fundacja Partnerstwo i TeatrNieAktorów 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na https://www.facebook.com/TeatrNieAktorow/

Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Kreatywny Dzieciak”. Szczegóły na http://www.kreatywnydzieciak.pl/