Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lut 10, 2020 w Aktualności, Nabory, Ogłoszenia o naborach
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych