„Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR

Maj 17, 2018 w Aktualności
„Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR

W dniu 17.05 br. doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu współpracy: „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie działań podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz przedstawiciele 12 Lokalnych Grup Działania z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Liderem projektu jest LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej (wraz z portalem www) dla turystów. Aplikacja będzie przeznaczona dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordic walking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Celem będzie zaprezentowanie najważniejszych w danym regionie atrakcji oraz obiektów będących dziedzictwem lokalnym, ważnych z punktu widzenia turystycznego (jak również miejsca związane z lokalnym rzemiosłem oraz lokalnymi produktami i usługami), trasy i ścieżki turystyczne, a także – odbywające się w okolicy wydarzenia. Aplikacja będzie też służyć do obsługi gier terenowych oraz geocachingu (kesze umiejscowione zostaną w miejscach szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, historycznym lub kulturowym). Aplikacja będzie dostępna dla użytkowników bezkosztowo.  Wsparcie przeznaczone z PROW 2014-2020 na realizację działania to ok. 1 mln zł. Stanowi ono niemal 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
Stowarzyszenie “WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska
Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty
LGD Zielone Światło
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła
Lokalna Grupa Działania KOLD
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior