Kolejny etap prac nad LSR na lata 2014-2020

Kwi 16, 2015 w Aktualności
Kolejny etap prac nad LSR na lata 2014-2020

Na ostatnim spotkaniu grupy roboczej powołanej ds. tworzenia LSR na lata 2014-2020, które odbyło się 14 kwietnia 2015 r. w biurze LGD, zakończyliśmy pracę nad analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru powiatu goleniowskiego.