I Kongres NGO w Kulicach

Lut 3, 2016 w Aktualności
I Kongres NGO w Kulicach

Ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach i Akademia Kulice zapraszają na I Kongres lokalnych organizacji pozarządowych, który odbędzie się w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach k/Nowogardu w dniu 20 lutego 2016 r. o godz. 10.00. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie m.in. dyskusja o potrzebach i zakresach działania stowarzyszeń, wymiana doświadczeń oraz informacje o możliwościach wsparcia. Zaproszenie i program spotkania znajdują się poniżej. Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy kierować na adres: kulice@univ.szczecin.pl lub telefonicznie 91 444 10 87. Zapraszamy!

Zaproszenie i program