Działania aktywizujące – wyniki VIII nabór 2014r.

Cze 17, 2014 w Aktualności, DA

Informujemy, iż w dniu 16.06.2014r. Zarząd LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdrozy Gmin Powiatu Goleniowskiego dokonał oceny wniosków złożonych w ramach VIII naboru na działania aktywizujące. Nabór był naborem tematycznym – każdy wniosek, który wpłynął do biura LGD został przypisany do odpowiadającego mu wskaźnika z LSR.  W ogłoszeniu o naborze została podana informacja o ilości oraz tematyce działań, które mogą zostać wybrane do realizacji w ramach naboru na działania aktywizujące.

Tematy działań:

  • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, pamiątkarstwo, itp.) – III.2.4. (26 operacji),
  • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętności przez mieszkańców (przykładowo mogą to być warsztaty lub szkolenia: internetowe, samoobrony, sportowe, taneczne, śpiewacze, teatralne, recytatorskie, psychofizyczne, pierwszej pomocy, językowe, ogrodnicze, aerobowe, nordic-walking, fotograficzne, filmowe, wolontarystyczne, komputerowe, informatyczne, internetowe, muzyczne, żywieniowe) – I.1.1. (7 operacji),
  • Działania sprzyjające ochronie zasobów naturalnych (Eko-szkoły, segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny, itp.) – III.1.8 (1 operacja),
  • Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby: tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne) – III.2.1 (1 operacja),
  • Organizacja imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dot. świąt, tradycji związanych z pracami polowymi, itp.) – III.2.5 (1 operacja).

Ponadto informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia postanowił przyjąć do realizacji jedynie 6 operacji spełniających wskaźnik I 1.1. a w zamian przyjąć dodatkowo jeden wniosek spoza listy tematycznej – wskaźnik III 2.3


Poniżej znajduje się lista wniosków przyjętych oraz nieprzyjętych do realizacji

w ramach VIII naboru na działania aktywizujące.


Wyniki_VIII_nabór


WAŻNE INFORMACJE

  • Organizacja, która otrzymła dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia: harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 23 czerwca 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD.
  • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
  • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

 

Harmonogram realizacji działania – docPobierz

Oświadczenie do celów podatkowych – docPobierz