Działania aktywizujace VIII nabór

Maj 23, 2014 w Aktualności, DA

Informujemy, że dnia  02 czerwca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy  zapoznać się z Regulaminem Nabór jest naborem tematycznym.

Termin naboru: 02 czerwca – 13 czerwca 2014 r.

W ramach naboru przyjmowane będą operacje tematyczne:

 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym obszaru (np. szkoleń w zakresie ginących zawodów, rękodzieła, rzemiosła tradycyjnego, pamiątkarstwo, itp.) – III.2.4. (26 operacji),
 • Organizacja szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć służących nabywaniu umiejętności przez mieszkańców (przykładowo mogą to być warsztaty lub szkolenia: internetowe, samoobrony, sportowe, taneczne, śpiewacze, teatralne, recytatorskie, psychofizyczne, pierwszej pomocy, językowe, ogrodnicze, aerobowe, nordic-walking, fotograficzne, filmowe, wolontarystyczne, komputerowe, informatyczne, internetowe, muzyczne, żywieniowe) – I.1.1. (7 operacji),
 • Działania sprzyjające ochronie zasobów naturalnych (Eko-szkoły, segregacja śmieci, odbudowa miejscowej flory i fauny, itp.) – III.1.8 (1 operacja),
 • Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe (kuchnia regionalna, wytwarzanie produktów lokalnych w oparciu o lokalne zasoby: tradycyjne rasy zwierząt, produkty leśne, uprawy i inne) – III.2.1 (1 operacja),
 • Organizacja imprez, konkursów tematycznie związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym (dot. świąt, tradycji związanych z pracami polowymi, itp.) – III.2.5 (1 operacja).

 

Zarząd przy wyborze operacji będzie zwracał uwagę na:

 • liczbę uczestników –  wyższa niż 10 osób – (III.2.4)
 • liczbę uczestników działań i liczbę warsztatów skierowanych do młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  – powyżej 20 os. (I.1.1.)
 • liczby wolontariuszy zaangażowanych w działania proekologiczne  – min. 9 wolontariuszy (III.1.8)
 • liczbę osób uczestniczących w imprezach oraz liczbę wolontariuszy (III.2.5)

Wnioski (w 1 egzemplarzu) należy składać w Biurze LGD adres:
Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów

WAŻNE:

 • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 23 czerwca 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD.
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

Dokumentacja naborowa

zipDo pobrania