Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

Lut 3, 2021 w Aktualności
Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce ?

W ramach PROW 2014-2020 dzięki wsparciu lokalnych grup działania na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

·         8 526 miejsc pracy,

·         4 328 nowych firm,

·         3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

·         863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. Ponad 4000 grantobiorców, wśród których były koła gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, realizowało działania służące kultywowaniu tradycji, podnoszeniu świadomości społecznej, związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aktywizacją i integracją mieszkańców oraz wiele innych.

Te liczby wciąż rosną i pokazują jak bardzo istotny wkład w rozwój obszarów wiejskich mają lokalne grupy działania.