Chłopska Szkoła Biznesu

Sty 11, 2017 w Aktualności, Operacje własne
Chłopska Szkoła Biznesu

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Realizacja działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników Chłopskiej Szkoły Biznesu
Wskaźnik produktu: Liczba edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
– realizacja rozgrywek wewnątrzszkolnych Chłopskiej Szkoły Biznesu na terenie powiatu goleniowskiego przy udziale szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z organizacją turnieju finałowego dla 200 uczestników (2 edycje),
– organizacja wyjazdu dla finalistów I edycji do Wrocławia (50 osób/2 dni)
– organizacja wyjazdu dla finalistów II edycji do Gdańska (50 osób/2 dni)
– organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do czerwca 2018.

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia