Aktualizacja LSR i kryteriów

Wrz 16, 2016 w Aktualności
Aktualizacja LSR i kryteriów

Lokalna Grupa Działania zgodnie z procedurą aktualizacji LSR oraz procedurą zmiany kryteriów wyboru operacji przedstawia propozycje zmian w wyżej wymienionych dokumentach jednocześnie informując o możliwości zgłaszania swoich uwag w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia opublikowania informacji na stronie www (do 23.09.2016 r.). Uwagi prosimy zgłaszać na adres biuro@szansebezdrozy.pl.

*w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w związku z wydanymi 30 sierpnia nowymi wytycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2/1/016) w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w związku ze sprostowaniem omyłek pisarskich i dostosowania istniejących zapisów do zmieniających się uwarunkowań oraz sytuacji społecznej