Agrobazar

Mar 6, 2012 w Aktualności

?Agrobazar? to Państwa oferta na naszej stronie www.agropowiat.pl

– To oferta produktów (ziemniaki, jajka, rękodzielnictwo i inne), które można będzie nabyć bezpośrednio od Państwa, a promowana będzie przez LGD.

– To oferta dla wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób dotrzeć do klienta.

– Oferta ważna będzie przez dwa tygodnie od ogłoszenia, potem automatycznie zostanie usunięta ze strony (o ile nie zostanie przedłużona przez zainteresowanego).

– Po dokonaniu zgłoszenia do LGD pracownik biura przyjedzie do Państwa, aby wykonać zdjęcie produktu. Wtedy też niezbędne będzie podpisanie druku zgłoszenia przywiezionego przez pracownika (zgoda na umieszczenie na stronie internetowej i przetwarzanie danych osobowych).

– Oczekujemy adresu i numeru telefonu pod którym wybrane produkty będzie można nabyć.

– Odbiorcami oferty według nas będą głównie mieszkańcy Szczecina.