Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Wyniki konkursu na projekty współpracy!


13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW. W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy w formule wideokonferencji.

Co było celem konkursu?

Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;

Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;

Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna

Podczas gali wystąpili Członkowie Komisji Konkursowej – Pan Adam Dąbrowski przedstawił temat Inteligentny rozwój lokalny oparty na współpracy, a Pan Leszek Leśniak podsumował zgłoszenia konkursowe w prezentacji pt.Typologia projektów współpracy w kontekście relacji zarządzających projektem a lokalnymi społecznościami.

Członkowie komisji konkursowej zgodnie podziękowali organizacjom, które wzięły udział w konkursie i zechciały się podzielić wynikami swoich projektów. Informacje o nagrodzonych projektach przedstawiamy poniżej. Na koniec roku zostanie dodatkowo udostępniona publikacja przedstawiająca wszystkie projekty złożone w ramach konkursu.

Wyniki konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty współpracy z dnia 17.11.2020 r. Komisja konkursowa przyznała następujące  nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne:

 • Nagroda dla projektu Cztery Pory Roku na Krajnie, złożonego przez LGD Krajna Złotowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA i Stowarzyszeniem  LGD Krajna nad Notecią w wysokości 9 000 zł pobierz prezentację (2,63 MB)
 • Nagroda dla projektu Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa, złożonego przez LGD Zakole Dolnej Wisły w partnerstwie z LGD „Vistula Terra-Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz 2 LGD z Łotwy i 1 LGD z Chorwacji w wysokości 7000 zł pobierz prezentację (6,8 MB) 
 • Wyróżnienie dla projektu Skarby Ziemi Chełmińskiej, złożonego przez LGD Vistula–Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję w partnerstwie z LGD Ziemia Gotyku i LGD Zakole Dolnej Wisły – wyróżnienie za trwałość projektu i zaangażowanie lokalnej społeczności w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Od dziedzictwa do bogactwa, złożonego przez Partnerstwo Północnej Jury w partnerstwie z LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i 2 LGD z Czech – wyróżnienie za zaangażowanie społeczno-kulturowe w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu EKO-PÓŁNOC, złożonego przez LGD  Ziemia Gotyku w partnerstwie z LGD z Finlandii, LGD z Estonii i 3 LGD z Łotwy – wyróżnienie za działania ekologiczne w wysokości 2500 zł.

– w kategorii rozwój lokalny:

 • Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości, złożonego przez LGD Region Włoszczowski w partnerstwie z 19 LGDami:  LGD „Białe Ługi”; LGD „Dorzecze Bobrzy”; Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”; LGD „Nad Czarną i Pilicą”; Stowarzyszenie „LGD – Wokół Łysej Góry”; Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”; Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”; LGD ,,Ponidzie”; LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD ,,Ziemi Sandomierskiej„; LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”; LGD ,,Dorzecze Wisły”; LGD ,,Owocowy Szlak”; LGD „Perły Ponidzia”; LGD „Korona Sądecka”; LGD Powiatu Opatowskiego; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej; Lider Zielonej Wielkopolski w wysokości 10 000 zł pobierz prezentację (2,64 MB)
 • Nagroda dla projektu Dobre bo lokalne, złożonego przez LGD Dolina Stobrawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Św. Anny, Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i LGD z Czech w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Przedsiębiorczość + Operatywność +Współpraca + Ekonomia = Rozwój POWE-R, złożonego przez LGD Partnerstwo dla Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łyskor, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – wyróżnienie za wszechstronne podejście do grupy odbiorców projektu w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów  w wysokości 3000 zł.
 • Wyróżnienie dla projektu Przyjaciele pszczół, złożonego przez LGD Ziemia Pszczyńska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żywiecki Raj i 2 LGD z Chorwacji – wyróżnienie za umiejętność wykorzystania zasobów danego obszaru (ludzkich, przyrodniczych i turystycznych) w wysokości 3000 zł.

– w kategorii turystyka:

 • Nagroda dla projektu Mobilna Aplikacja Turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR, złożonego przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w partnerstwie z 11 LGD: Stowarzyszenie LGD ,,Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ,,WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju;  Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska; Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka”; Zielona Dolina Odry i Warty; LGD Zielone Światło; Stowarzyszenie – LGD Między Odrą a Bobrem; Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła; LGD KOLD; Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD; Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
 • Nagroda dla projektu Odwiedź Pogranicze!, złożonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w partnerstwie z LGD z Czech- w wysokości 3500 zł – obejrzyj film
 • Wyróżnienie dla projektu Quest Umożliwi Innowacyjne Zwiedzenie, złożonego przez LGD Dolina Rzeki Grabi w partnerstwie z Federacją Gmin Madrytu z Hiszpanii- wyróżnienie za innowacyjność, trwałość projektu oraz umiejętne włączenie zasobów do gry terenowej w wysokości 3000 zł.

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna została przyznana dla projektu Kreator Przedsiębiorczości za najwyżej oceniony ze wszystkich ocenianych projektów oraz liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się (skalą i zakresem) na tle pozostałych zgłoszeń konkursowych, niezależnie od kategorii tematycznych, w wysokości 10 000 zł.

Gratulujemy laureatom. Dziękujemy wszystkim lokalnym grupom działania za udział w konkursie.

Na zakończenie gali najlepsze projekty konkursowe zaprezentowali sami realizatorzy projektów.


Źródło: oryginalny artykuł na stronie KSOW


zdjęcie do artykułu – To zdjęcie utworzone przez kues1 z freepik.com

Więcej

Praca biura LGD

Praca biura LGD

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z obecną sytuacją w Kraju dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) pracownicy LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wykonują swoje obowiązki określone w umowie o pracę, również poza miejscem stałego wykonywania – poza biurem LGD.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w naszym biurze.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością LGD prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 504 062 884 bądź mailowy na adres: biuro@szansebezdrozy.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji

Więcej

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?

Kim dla regionu jest Animator społeczności lokalnej?
Animator to lider społeczności, przewodnik aktywistów, wsparcie w przedsięwzięciach jakie chcą zrealizować.
Działania lokalne rodzą się z chęci dokonania zmiany w otoczeniu: opieka nad porzuconymi zwierzętami, budowa placu zabaw, organizacja letnich i zimowych zajęć dla dzieci, wsparcie dla najbiedniejszych, założenie klubu gospodyń wiejskich, czy klubu morsów – powodów jest całe mnóstwo. Trzeba tylko umieć je wdrożyć.
Wszystko zaczyna się od pomysłu, idei, a później już trzeba przejść do działania – na każdym z etapów pomoże Animator społeczności lokalnej.
Społeczność jest po to, by pomagać sobie nawzajem. Animator społeczności lokalnej jest po to by pomagać w działaniach społeczności.
W naszym kalendarzu na listopad są nadal wolne terminy na spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Zapraszamy do kontaktu z naszą animatorką Kasią Kamińską
tel. 509 132 878
e-mail: katarzyna_kaminska@wp.eu
Więcej

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją w Kraju i w naszym regionie dotyczącą zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 w wyniku zarażenia koronawiusem (SARS-CoV-2) informujemy, że od dnia 12.10.2020r. pracownicy biura LGD  będą wykonywali swoje prace określone w umowie o prace, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

We wszelkich sprawach związanych z działalnością LGD prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:  504 062 884 bądź mailowy na adres biuro@szansebezdrozy.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Więcej

Kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie

Kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie
Informujemy, że dzisiaj (środa 7 października) do przychodni Polmed dotarła kolejna dostawa szczepionek przeciwko grypie, 250 dawek. W związku z tym informujemy, że od godz. 11.00 można się zgłaszać do przychodni w celu zaszczepienia.
Szczepionki przeznaczone są nie tylko dla goleniowskich seniorów (osoby w wieku powyżej 65 lat szczepione są na koszt Gminy Goleniów), ale także dla osób chcących zaszczepić się odpłatnie.
Więcej