Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2022/K
Termin składania wniosków: od 26 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.
Wysokość limitu środków: 248 069,53 euro. (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 992 278,12 zł)

(więcej…)

Więcej

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Informujemy, iż dnia 07.01.2022 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy, przysługującego zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę (01.01.2022 r.).

Więcej

Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

W dniu 04.01.2022r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się drugie bezpłatne szkolenie dla beneficjentów dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in.: zasady przyznawania pomocy, prawidłowy sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Omówione zostały również obligatoryjne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy. Prowadzący spotkanie przeanalizowali krok po krok każdy z dokumentów oraz odpowiedzieli na szereg pytań z sali.


Przewidywany termin składania wniosków o przyznanie pomocy to styczeń 2022r.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.Więcej

Biuro nieczynne

Biuro nieczynne

Informujemy, iż dnia 27.12.2021 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy, przysługującego zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto przypadające w sobotę (25.12.2021 r.).

Więcej