Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17.06.2021r.

Zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17.06.2021r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej LGD, które odbędzie się w czwartek 17 czerwca o godz. 09.00 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Celem spotkania będzie wypracowanie zmian w związku z aktualizacją LSR w tym dopasowanie dokumentu do zmieniających się uwarunkowań i możliwości, które pozwolą wykorzystać dostępną dla lokalnej grupy działania (LGD) dodatkową pulę środków.
Warunkiem uczestnictwa w naszym spotkaniu jest zgłoszenie udziału telefonicznie pod nr 504 062 884 do 16 czerwca 2021r. do godz. 12.00.

Więcej

KONKURS „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

KONKURS „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach naboru nr 1/2021/K z dnia od 19.04.2021r. do 07.05.2021r. 

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 16.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów).

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY LGD 

Przypominamy, że wszystkie złożone wnioski w ramach wyżej wymienionego naboru są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD przy ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum) z zachowaniem parytetu każdorazowo na etapie każdego głosowania (grupa interesów i reprezentowany sektor).


Więcej

17 maja biuro LGD nieczynne

17 maja biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 17 maja 2021 r. biuro LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego będzie nieczynne. Będzie to dzień wolny za święto 1 maja, które w tym roku przypada w sobotę.

Podstawą prawną jest uchwała nr 3/03/2021 z dnia 10 marca 2021r. Zarządu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.


Więcej