Ankieta na temat jakości życia i usług społecznych w naszej gminie

Ankieta na temat jakości życia i usług społecznych w naszej gminie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej gminie. Chodzi o różne usługi świadczone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub firmy prywatne w celu zaspokojenia życiowych potrzeb mieszkańców.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat różnych zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie Goleniów w okresie najbliższych kilku lat.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/Goleniow/survey.php

Wszystkie informacje są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Prosimy nie wpisywać imienia i nazwiska, ani żadnych danych adresowych.

Więcej

Walne Zebranie Członków LGD – czwartek 30.09.2021r.

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, które jest zaplanowane na dzień 30 września 2021 roku (czwartek), na godz. 16.30 – I termin i 16.45 – II termin.


Zebranie odbędzie się w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28.

Dokumenty do pobrania

Więcej

Sierpniowe warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej

Sierpniowe warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej

Warsztaty Animatora Społeczności Lokalnej:

* Rokita
* Czarnogłowy
* Mosty
* Goleniów
* Przybiernów
* Miłowo

W minionym miesiącu nasza animatorka przeprowadziła kilkanaście spotkań z mieszkańcami różnych miejscowości.
Odbyły się m.in. warsztaty kreatywne dla kobiet, gry i zabawy dla dzieci oraz spotkania z seniorami.
W Rokicie podczas imprezy plenerowej zrealizowaliśmy warsztaty z recyklingu. W GOK Przybiernów Kasia przeprowadziła warsztaty, animacje, gry i zabawy, a w Miłowie odbyły się warsztaty z szycia.

Na zakończenie miesiąca w Miłowie odbyło się spotkanie historyczno-integracyjne z mieszkańcami. Celem było przygotowanie materiału multimedialnego, wykonanie zdjęć i nagrania wspomnień najstarszych mieszkańców wsi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo obserwując nasze profile facebook @Szanse Bezdroży oraz @Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.


Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naszych wszystkich spotkań:Więcej

Sylwia Mielczarek kandydatką Lokalnych Grupa Działania w Polsce do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sylwia Mielczarek kandydatką Lokalnych Grupa Działania w Polsce do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz głos stał się bardziej słyszalny i widzialny.
Reprezentując w RDPP blisko 300 organizacji pozarządowych, jakimi są Lokalne Grupy Działania w kraju, chcemy włączyć się aktywnie w proces współtworzenia aktów prawnych, które bezpośrednio mają wpływ na naszą działalność, czy programów rządowych, w których możemy być partnerem we wdrażaniu na poziomie lokalnym. Moim zdaniem potencjał organizacji pozarządowych w kraju jest nadal niedoceniany i nie wykorzystywany. W związku z tym chciałabym bym bardzo przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.” – Sylwia Mielczarek
(więcej…)

Więcej