Lista Członków Zarządu

Zbigniew Łukaszewski – Prezes
Lidia Wyzińska – Wiceprezes
Krzysztof Górecki – Wiceprezes
Urszula Berezowska – Członek Zarządu
Mieczysław Bździuch – Członek Zarządu
Mariola Szechyńska – Członek Zarządu
Mirosław Zarzecki – Członek Zarządu

Lista Członków Organu Decyzyjnego (Rady)

Dorota Frasunkiewicz – Przewodnicząca Rady
Anna Pryć – Wiceprzewodnicząca Rady
Agnieszka Herman – Sekretarz Rady
Zygmunt Heland – Członek Rady
Agnieszka Sućko – Członek Rady
Marek Krzywania – Członek Rady
Magdalena Jędrzejczyk – Członek Rady
Ewa Stancel – Członek Rady
Agata Wilińska-Onyśko – Członek Rady
Małgorzata Zuzga-Gajdel – Członek Rady
Michał Wiatr – Członek Rady
Paulina Blatkiewicz – Członek Rady

Lista Członków Komisji Rewizyjnej

Dariusz Olejnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Lech-Mikołajczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ewa Pawlik – Członek Komisji Rewizyjnej
Alicja Bzdyra – Członek Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Kędzierski – Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Rój – Członek Komisji Rewizyjnej