UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00003-6933-UM1610016/15

POBIERZ (pdf)

Aneks nr 5

Aneks nr 4

Załączniki:

  1. LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej;
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR; – obowiązuje od 12.03.2018
  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
  4. Regulamin organu decyzyjnego;
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów; obowiązują od 30.11.2016
  6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD;
  7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;– obowiązują od 06.02.2017
  8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych;
  9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. obowiązują od 16.01.2017